δασος

Δωρεάν μεταπτυχιακό στην «Αειφορική Δαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων»

Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές στην «Αειφορική Δαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή & Αξιοποίηση» προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

Το ιδρυτικό -το 1926- Τμήμα του ΑΠΘ και παλαιότερη Σχολή Δασολογίας στην Ελλάδα προκήρυξε την εισαγωγή τριάντα έξι μεταπτυχιακών φοιτητών στο δωρεάν προσφερόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι θέσεις κατανέμονται σε τρεις εξειδικεύσεις:

  • Οικολογία, προστασία, διατήρηση φύσης (12 μεταπτυχιακοί φοιτητές)
  • Τεχνικά έργα, παραγωγή και αξιοποίηση ξυλώδους βιομάζας (12 μεταπτυχιακοί φοιτητές)
  • Διαχείριση, ανάπτυξη δασών & φυσικών πόρων (12 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιουλίου.

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Πληροφορίες από dasarxeio.com