δορυφορος-μελιτζανα

Δορυφόρος σε καλλιέργειες μελιτζάνας στο Νομό Μαγνησίας

Την εμφάνισή του έκανε ο δορυφόρος στις καλλιέργειες με μελιτζάνα στο Νομό Μαγνησίας, σύμφωνα με το δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Ο Δορυφόρος είναι πολύ σοβαρός εχθρός της μελιτζάνας. Τόσο τα ενήλικα άτομα όσο και οι νεαρές προνύμφες τρέφονται από το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς και τους καρπούς των φυτών της μελιτζάνας.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταπολέμησης τους μπορεί να καταστρέψουν την παραγωγή.

Σύμφωνα με το δελτίο, συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου στις καλλιέργειες όπου έχει παρουσιαστεί το έντομο με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.