ellinikigeorgia

Δώσε αξία στο προϊόν σου – Καλλιέργησέ το βιολογικά!

Σκέφτεσαι να καλλιεργήσεις με βιολογικές μεθόδους;

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μέσω της Δράσης 11.1.1 : “Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία”, παρέχει οικονομική στήριξη σε όσους επιθυμούν να καλλιεργήσουν βιολογικά. Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων έως 28-02-2017.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες

Περιεχόμενα να κλείσει
4 Επικοινωνήστε με τους γεωπόνους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για να σας κατευθύνουν υπεύθυνα στη σωστή και έγκαιρη υποβολή της αίτησή σας!

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:

  • αροτραίες καλλιέργειες ή/και
  • μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες, αμπελώνες)

τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης (18 Ιανουαρίου 2017).

Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι επιλέξιμες καλλιέργειες και το ποσό ενίσχυσης ανά στρέμμα.

Ελαιοκομία 67,9
Σταφίδα  71,9
Επιτραπέζια Σταφύλια  90
Σταφύλια Οινοποιήσιμα 84,5
Μηλοειδή 64,4
Πυρηνόκαρπα 90
Εσπεριδοειδή 34,5
Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός 60
Αραβόσιτος εδώδιμος 56,3
Χειμερινά σιτηρά 12,2
Ρύζι 37,1
Όσπρια 45,6
Βαμβάκι 49,6
Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά 60
Μηδική, τριφύλλι 58,5
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 43
Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες 52,9

Από τις ανωτέρω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Τα επιλέξιμα αγροτεμάχια

Για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, τα αγροτεμάχια θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

   • Να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου για το έτος 2016.
   • Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.
   • Ελαιώνες με πυκνότητα φύτευσης μικρότερη των 8 ελαιόδεντρων/στρέμμα, δεν είναι επιλέξιμοι προς ένταξη στο Μέτρο.
   • Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται στο 1 στρέμμα, το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.
   • Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα για τις μόνιμες καλλιέργειες, σε 2 στρέμματα για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 3 στρέμματα για τις μικτές εκμεταλλεύσεις.
   • Τα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες τα οποία σύμφωνα με την ΕΑΕ του
    υποψηφίου έτους 2016 είχαν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες για ενίσχυση καλλιέργειες,
    είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμα για ένταξη εφόσον καλλιεργηθούν με επιλέξιμες καλλιέργειες.

Οι δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους είναι τριετούς διάρκειας. Συγκεκριμένα θα πρέπει:

   • Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο.
   • Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο.
   • Να υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση πληρωμής, που εμπεριέχεται στην ΕΑΕ.
   • Να τηρούν φάκελο δικαιούχου ο οποίος φυλάσσεται για τρία επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.
   • Να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης εντός χρονικού διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των οριστικών πινάκων της πρόσκλησης.
   • Να καταρτιστούν στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους μέσω του Μέτρου 01 «Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020. Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει αν ο δικαιούχος είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχολών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης.
   • Να συνάψουν σύμβαση με σύμβουλο γεωπόνο.

Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι δικαιούχοι/δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου 11 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για το ίδιο αγροτεμάχιο και στις παρακάτω δράσεις του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»:

 • 10.1.4 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα- Δέσμευση Β Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης
 • 10.1.6 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια
 • 10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση

Επικοινωνήστε με τους γεωπόνους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για να σας κατευθύνουν υπεύθυνα στη σωστή και έγκαιρη υποβολή της αίτησή σας!

Η προσφορά μας εκτός της ανταγωνιστικής τιμής συμπεριλαμβάνει:

τικΣυνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος, ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του παραγωγού και υποβολή αιτημάτων πληρωμών.

τικΔΩΡΕΑΝ προβολή της εκμετάλλευσης και των προϊόντων σας στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

τικΔΩΡΕΑΝ παρακολούθηση και ειδικές τιμές διδάκτρων σε ενημερωτικά-εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

target-1414788_1280Στόχος μας είναι να εντάξουμε περισσότερους ανθρώπους στο δίκτυο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ένα δίκτυο ανθρώπων που συνειδητά ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, βιοπορίζονται από αυτόν και βλέπουν το μέλλον τους με αισιοδοξία και δημιουργικότητα μέσα σε αυτόν.

Επικοινωνία:

Σταθερό: 2112158960 Κινητό: 6977890474

e-mail: info@ellinikigeorgia.gr

Κοινωνικά δίκτυα:

facebook1 twitter1