αμπελωνας

Δράσεις 10.1.03 και 10.1.02: Υποβολή αιτήσεων για τροποποιήσεις, μεταβιβάσεις έως 31 Μαρτίου

Από τις 20 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 31 Μαρτίου μπορούν αν υποβάλλουν  αιτήματα τροποποιήσεων ή/και μεταβιβάσεων ή/και ανακλήσεων πράξης στις Δράσεις 10.1.03. και 10.1.02. οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για τη Δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας» αφορούν το τρίτο έτος εφαρμογής (έτος 2022) ενώ για τη Δράση 10.1.02. «Προστασία  Παραδοσιακού Ελαιώνα Αμφισσας» το τέταρτο έτος εφαρμογής (έτος 2022).