πουλια

Δράση 10.1.01 – Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας: Το επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο

To φυτικό κεφάλαιο το οποίο  είναι επιλέξιμο για τη Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η συγκεκριμένη δράση έχει στόχο την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας σε γεωργικές εκτάσεις οι οποίες αποτελούν καταφύγιο σε πολλά είδη.

Οι ενταγμένοι παραγωγοί λαμβάνουν ετήσια οικονομική ενίσχυση με σκοπό να αποζημιωθούν για την απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει.

Δείτε το επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο της δράσης εδώ .

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» στην Πρόσκληση εδώ.