Δράση 10.1.02: Μέχρι 12/8 η υποβολή του πιστοποιητικού Βιολογικής Γεωργίας

Έως τις 12 Αυγούστου έχουν περιθώριο για να υποβάλουν το πιστοποιητικό εφαρμογής Βιολογικής Γεωργίας οι ενταγμένοι στην 1η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10 στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η καταχώρηση των προβλεπόμενων παραστατικών ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρμογής 2019 πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής υποβολής.