Δράση 10.1.02: Πληρωμή δικαιούχων και υποβολή ενστάσεων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης στο 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης σε  1.278 ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2019 της δράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή έως την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.