Δράση 10.1.02 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας: Η αρχική κατάταξη των δικαιούχων

Ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν για τη Δράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα εδώ και οι υποψήφιοι της δράσης μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης

Εφόσον οι υποψήφιοι δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή μέχρι την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 εδώ.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών.