Δράση 10.1.03: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2019 δόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στη Δράση 10.1.03 «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα Νήσου Θήρας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2014-2020.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της Πρόσκλησης το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων μεταβάλλεται σε : 01.10.2019 έως και 30.11.2019.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση 10.1.03 εδώ.