γεωργια

Δράση 10.1.04: Υποβολή αιτήσεων τροποποίησης, μεταβίβασης ή ανάκλησης

Μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2019 μπορούν οι ενταγμένοι αγρότες να υποβάλλουν αιτήματα τροποποιήσεων ή/και μεταβιβάσεων ή/και ανακλήσεων πράξης για το δεύτερο έτος εφαρμογής (έτος 2019) για τη δράση 10.1.04. «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης, μεταβίβασης ή ανάκλησης μπορείτε να βρείτε στην εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εδώ.