ροδακινια

Δράση 10.1.08 «Κομφούζιο»: Έως 15 Ιουνίου τα αιτήματα τροποποίησης ή μεταβίβασης

Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων τροποποίησης ή μεταβίβασης στη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της
μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» περιλαμβάνει τροποποίηση της σχετικής εγκυκλίου.

Συγκεκριμένα, τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των:

  • αιτημάτων τροποποίησης για άλλους λόγους
  • αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου

τα οποία αφορούν στα έτη εφαρμογής 2022, 2023 και 2024 της 2ης και 3ης
Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 .

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 15/6 εκάστου εκ των ως άνω ετών εφαρμογής.