Δράση 10.1.08 | Κομφούζιο: Πληρωμές δικαιούχων

Στην καταβολή της ενίσχυσης 2ης εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς της Δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του έτους αιτήσεων 2020 προχώρησε σήμερα 1η Ιουλίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 27.631,70€ που αφορά σε 1420 δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης, 8.294,43€ που αφορά σε 2378 δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης και 57.749,76€ αφορά σε 2632 δικαιούχουςτης 3ης πρόσκλησης.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή έως και την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.