ροδακινια

Δράση 10.1.08: Πληρωμή δικαιούχων και υποβολή ενστάσεων

Πραγματοποιήθηκε χθες η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης στο 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης  του έτους αιτήσεων 2019 της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 337.257 €, αφορά 1.730 δικαιούχους (για την πρώτη Πρόσκληση) και 584.054 €, αφορά σε 3.408 δικαιούχους (για την δεύτερη Πρόσκληση) πανελλαδικά.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, έως και την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.