αλογα

Δράση 10.1.09 – Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων: Ο κατάλογος των δικαιούχων

Τον κατάλογο με τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.09: «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» (2ης Πρόσκλησης), στους οποίους θα κατανεμηθούν συνολικά περίπου 10 εκατ. €, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι πενταετούς διάρκειας και έχουν αρχίσει από 13/5/2019.

Για τη λήψη της ενίσχυσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο της δράσης.

Δείτε των κατάλογων των δικαιούχων (Παράρτημα Ι) καθώς και τις υποχρεώσεις – δεσμεύσεις τους (άρθρο 3) εδώ.