αιγοπροβατα

Δράση 10.1.09 – Αυτόχθονες φυλές: Οι προθεσμίες για την υποβολή μητρώων καταγραφής αιγοπροβάτων, χοιροειδών

Οι προθεσμίες για την προσκόμιση των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και χοιροειδών που είναι ενταγμένες στη Δράση 10.1.09: «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται σε εγκύκλιο του οργανισμού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα μητρώα υποβάλλονται:

  • Για την 1η πρόσκληση από 5/4 έως και 25/4 εκάστου έτους εφαρμογής. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής για το οποίο τα μητρώα υποβάλλονται από 15/4 έως και 3/5.
  • Για τη 2η πρόσκληση από 13/5 έως και 31/5 εκάστου έτους εφαρμογής.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι μετά τη λήξη του κάθε έτους εφαρμογής οφείλουν να προσκομίσουν τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων.