αλογα

Δράση 10.1.09 – Αυτόχθονες φυλές: Υποβολή παραστατικών έως 25/4

Αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών, θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενταγμένοι κτηνοτρόφοι της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και πρέπει να προσκομιστούν στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ  από 05/04/2020 έως και 25/04/2020.