αλογα

Δράσης 10.1.09: Εκδόθηκε η κατάταξη των δικαιούχων – Καταχώρηση του αριθμού σήμανσης ίππων

Μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών εκδόθηκε η οριστική κατάταξη των δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι ενταγμένοι δικαιούχοι με ιπποειδή της 1ης και 2ης Πρόσκλησης οφείλουν να καταχωρήσουν τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 στο Πληροφοριακό Σύστημα εδώ.