γεωργια

Δράση 10.1.04: Διευκρινήσεις για την πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» σχετικά με τον τρόπο πληρωμής σε διαφορετικό τραπεζικό λογαριασμό από αυτόν που έχουν δηλώσει στην ΕΑΕ 2018.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι που δεν επιθυμούν να πληρωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΕ 2018, θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση ΙΒΑΝ μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής της δράσης.

Η αλλαγή θα πρέπει να γίνει πριν τη δημιουργία πληρωμής από την αντίστοιχη ΔΑΟΚ.