αγροδασοπονια

Δράση 10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Παράταση στην υποβολή παραστατικών

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρμογής 2018, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Συγκεκριμένα, η τελική προθεσμία για την υποβολή των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων (επιβλέποντα γεωπόνο, αγορά των ατμιστήρων – διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων) είναι έως την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018.