προβατα

Δράση 10.2.1 – Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία: Οι πρώτες πληρωμές και ακολουθούν οι υπόλοιπες

Ξεκίνησε η καταβολή ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δράσης 10.2.1: Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πρώτες πληρωμές αφορούν σε παρτίδες για τους δικαιούχους:

  • “ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ”,
  • “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΗΣ ΦΡΙΖΑΡΤΑ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ” και
  • “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ”.

Οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα συνεχίσουν να καταβάλουν τις ενισχύσεις για την εν λόγω δράση στο άμεσο επόμενο διάστημα σε ρυθμό ανάλογο με τον ρυθμό αποστολής των αιτημάτων πληρωμής και των απαραίτητων παραστατικών των εμπλεκόμενων φορέων.