μηλα 3

Δράση 10.1.08: Ηλεκτρονικά η υποβολή των παραστατικών έως 1 Οκτωβρίου

Ηλεκτρονικά μέχρι και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 πρέπει να υποβάλουν τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, οι ενταγμένοι στην Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι της Δράσης, θα πρέπει να εισέλθουν στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ και με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών, να υποβάλουν τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων.

Στα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, περιλαμβάνονται:

  • παραστατικά για την αγορά των ατμιστήρων-διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων παρακολούθησης που προβλέπονται από το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής
  • παραστατικά για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου. Η προσκόμιση των παραστατικών για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου, καθορίζεται μέχρι το ύψος των 14€/Ha/έτος. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι δικαιούχοι που υπάγονται στον Κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και εφόσον έχουν καταρτίσει οι ίδιοι το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής.