βαμβακι

Δράση 3.1.2: Συστήματα ποιότητας για την καλλιέργεια βαμβακιού | Προδημοσίευση

Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα προχωρήσει η έκδοση της Πρόσκλησης για τη Δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του υπομέτρου 3.1 για την καλλιέργεια του βαμβακιού, η οποία θα αφορά την καλλιεργητική περίοδο 2023.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 από την 3η έκδοσή τους (5-12-2019) κι έπειτα, στην καλλιέργεια βαμβακιού σε ολόκληρη τη χώρα. 

Δικαιούχοι είναι οι συλλογικοί φορείς συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεών τους. Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που είναι καταχωρισμένες στο ΕΜΑΣ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 41 εκατ. €. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη Δράση στην προδημοσίευση εδώ.