μεταποιηση

Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Δράση 4.2.1.: Έγκριση ενίσχυσης για 286 αιτήσεις

Θετική γνωμοδότηση έλαβαν 286 αιτήσεις στήριξης κατόπιν αξιολόγησης συνολικά 503 αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη Δράση 4.2.1 του υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Επίσης, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων, δεν θα λάβουν ενίσχυση 120 παραδεκτές αιτήσεις στήριξης ενώ μη επιλέξιμες κρίθηκαν 97 αιτήσεις διότι το επενδυτικό σχέδιο δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης.

Συνολικά θα διατεθούν για την έγκριση επενδυτικών σχεδίων της δράσης, μετά την εξέταση και των ενστάσεων, 370 εκ. €, δηλαδή επιπλέον 250 εκ. € στα ήδη προβλεπόμενα 120 εκ. € της πρόσκλησης.

Προσκόμιση δικαιολογητικών – Υποβολή ενστάσεων

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές προς στήριξη οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 17  Απριλίου έως 3 Μαΐου 2019 διαφορετικά η αίτηση στήριξης δεν θα γίνει αποδεκτή.

Τέλος, επί των αποτελεσμάτων προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.

Να σημειωθεί ότι η πρόσκληση για συμμετοχή στη Δράση 4.2.1 δημοσιεύθηκε τον Ιουλίου του 2017.

Δείτε την Απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο με τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης 4.2.1 εδώ.