μεταποιηση

Δράση 4.2.1 – Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: Παράταση στην υποβολή φακέλων

Παράταση δόθηκε στην περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων για τη Δράση 4.2.1 που αφορά τη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων μετατίθεται από 5 Μαΐου 2020 στις 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη Δράση 4.2.1 (δικαιούχοι, χρηματοδότηση, επιλέξιμες περιοχές κλπ) εδώ.