Φακελοι

Δράση 4.2.1: Νέα παράταση στην υποβολή των δικαιολογητικών

Νέα παράταση δόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ για την κατάθεση των δικαιολογητικών από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση με τελικό προϊόν γεωργικό» του υπομέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών μεταφέρεται από τις 17 Μαΐου 2019 στις 28 Μαΐου 2019.

Στην περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, η αίτηση στήριξης δεν γίνεται αποδεκτή.