Φακελοι

Δράση 4.2.2: Έως τις 30/6/2022 η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων

Συνολικά 18 έργα εντάσσονται στη δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ.

Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Ενίσχυσης των πράξεων ανέρχεται σε περίπου 15εκατ. €.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση ένταξης πράξεων εδώ