γεωργια

Δυνατότητα επανελέγχων επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων – Αιτήσεις έως 11 Φεβρουαρίου

Τη δυνατότητα να υποβάλουν έντυπο αίτημα για επανέλεγχο της επιλεξιμότητας αγροτεμαχίου της ΕΑΕ 2021 δίνει η τροποποίηση της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στους παραγωγούς των οποίων απορρίφθηκαν οι ηλεκτρονικές τους ενστάσεις επιλεξιμότητας.

Έτσι, ο παραγωγός που διαφωνεί με το απορριπτικό αποτέλεσμα ελέγχου μπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτημα έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022 στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματός του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοιχεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσμα επανελέγχου της επιλεξιμότητας έως τις 28/02/2022.