μελισσα-κυψελη

2 online σεμινάρια για τη Μελισσοκομία

Ξεκινούν τον Δεκέμβριο στο πρότυπο διαδικτυακό σχολείο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ δύο νέα online σεμινάρια που εξειδικεύονται στον τομέα της Μελισσοκομίας:

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου: Ξεκινώντας με τη Μελισσοκομία
Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου: Βιολογία και αντιμετώπιση της βαρροϊκής ακαρίασης

Η διδασκαλία στην Ελληνική Γεωργία γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Μια παραδοσιακή τάξη μεταφέρεται στις οθόνες του υπολογιστή σας. Εκπαιδευτής και μαθητές από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, δίνουν το «παρόν» και συμμετέχουν ενεργά. Οι online παραδόσεις πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τον εκάστοτε προγραμματισμό των μαθημάτων.

Ξεκινώντας με τη Μελισσοκομία

Δείτε τη δομή του σεμιναρίου, τις ημέρες και ώρες των online παρουσιάσεων, το κόστος συμμετοχής και άλλες πληροφορίες για το WebSeminar: Ξεκινώντας με τη Μελισσοκομία – Μελισσοκομία Ι, εδώ.

Βιολογία και αντιμετώπιση της βαρροϊκής ακαρίασης

Δείτε τη δομή του σεμιναρίου, τις ημέρες και ώρες των online παρουσιάσεων, το κόστος συμμετοχής και άλλες πληροφορίες για το WebSeminar: Βιολογία και αντιμετώπιση της βαρροϊκής ακαρίασης, εδώ.