Δύο μύκητες που προσβάλλουν τα ψυχανθή – Τα καλλιεργητικά μέτρα

Ασκοχύτωση

Ο μύκητας  προσβάλλει ρεβίθια, μπιζέλι, κτηνοτροφικό μπιζέλι, βίκο, φακές, κουκιά, λαθούρι, φασόλι, τριφύλλι κ.α.

Το παθογόνο διατηρείται εντός ή επί του σπόρου, καθώς και επί των υπολειμμάτων της καλλιέργειας. Έτσι οι πρώτες μολύνσεις προέρχονται από το σπόρο και εμφανίζονται οι πρώτες κηλίδες στο λαιμό των φυτών.

Η προσβολή εκδηλώνεται με τον σχηματισμό καστανών περίπου κυκλικών κηλίδων σε όλα τα υπέργεια μέρη των φυτών (στελέχη, μίσχοι, φύλλα, άνθη, λοβοί και κοτυληδόνες).

Η προσβολή εμφανίζεται στον αγρό κατά κηλίδες, οι οποίες εφόσον ο καιρός είναι βροχερός εξαπλώνονται και μπορεί να καταλάβουν ολόκληρη την καλλιέργεια.

Συνθήκες ανάπτυξης: Η ανάπτυξη του μύκητα πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες 7-27 οC, με άριστη θερμοκρασία τους 14-24 oC.

Καλλιεργητικά μέτρα:

  • Καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας
  • Χρησιμοποίηση υγιούς σπόρου
  • Αμειψισπορά 3-4 ετών με σιτηρά

Ψεκασμοί

Ψεκασμοί των φυτών πρέπει να γίνονται αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως azoxystrobin, difenoconazole, etridiazol, thiophanate-methyl.

Σκωρίαση

Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και σπάνια τους λοβούς και τους βλαστούς. Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων σχηματίζονται μικρές φλύκταινες οι οποίες ανοίγουν και εμφανίζονται τα σπόρια του μύκητα που έχουν χρώμα σκουριάς. Η έντονη προσβολή προκαλεί ξήρανση των φύλλων, πρόωρη φυλλόπτωση και μείωση ή καταστροφή της παραγωγής. Παρόμοιες φλύκταινες εμφανίζονται στους μίσχους, στα στελέχη και στους λοβούς. Τα σπόρια του μύκητα μεταφέρονται σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις με την βροχή και τον άνεμο.

Για τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα και την μόλυνση των φυτών είναι απαραίτητη η παρουσία νερού στα φύλλα (από βροχή, δρόσο, πότισμα). Άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης του παθογόνου είναι 17-23 oC και διαβροχή φύλλων 6-8 ώρες.

Να γίνονται ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων στις καλλιέργειες των ψυχανθών και επανάληψη αυτών μετά από βροχή, με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, όπως azoxystrobin.