γεωργια

ΕΑΕ 2019: Παραμένει η 31η Μαΐου η καθοριστική ημερομηνία για την κατοχή των εκτάσεων

Έως τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 θα έχουν τη δυνατότητα οι παραγωγοί να υποβάλλουν αίτηση μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2019, μετά την παράταση που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να μη συγχέουν την παραπάνω ημερομηνία με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019, η οποία είναι η 18η Ιουνίου 2019.

Επίσης, η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2019, η οποία είναι η 31/05/2019.

Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2019 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του έτους 2019.