γεωργια

ΕΑΕ 2019: Υποχρεωτικό το ΑΤΑΚ για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια – Ποια εξαιρούνται

Υποχρεωτική παραμένει και φέτος η αναγραφή του Αριθμού Ταυτότητος Ακινήτου (ΑΤΑΚ) των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύνολο σχεδόν των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων ταυτοποιήθηκε το 2018 μέσω του ΑΤΑΚ ενώ παρά τον προαιρετικό χαρακτήρα στα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό.

Ποια αγροτεμάχια εξαιρούνται

Εξαιρούνται της υποχρεωτικής αναγραφής του ΑΤΑΚ:

  • Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και δηλώνονται από τους κληρονόμους ως ιδιόκτητα. Στις περιπτώσεις αυτές, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του αγροτεμαχίου δηλώνεται η επιλογή ” ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ” και αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του θανόντα / ιδιοκτήτη και το αγροτεμάχιο από τον κληρονόμο.
  • Αγροτεμάχια που είναι ακτημονικά, καθώς και αναδασμών που δεν ολοκληρώθηκαν. Αφορούν τις περιπτώσεις παραχωρηθέντων εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο (αποφάσεις παραχώρησης του νόμου 4061/2012 ως ισχύει). Απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.

Όσον αφορά τα μισθωμένα αγροτεμάχια που δηλώνονται στην ΕΑΕ 2019, η αναγραφή του ΑΤΑΚ θα είναι προαιρετική και για την φετινή περίοδο.

Η απόδειξη της νόμιμης διάθεσης του μισθωμένου αγροτεμαχίου θα τεκμηριώνεται με δικαιολογητικά όπως μισθωτήρια, παραχωρητήρια κ.λ.π