Ασθένειες αμπελιού: Εβδομαδιαίος έλεγχος για μείωση των ψεκασμών

ΩΙΔΙΟ

Η αντιμετώπιση της ασθένειας είναι υποχρεωτική σε όλα τα αμπέλια όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 – 6 εκ. (στάδια Ε – F).

αμπελι

Σε αμπέλια που ευνοείται η ασθένεια ή υπάρχουν τα σημάδια στις κληματίδες η αντιμετώπιση να είναι συστηματική.

Για τον περιορισμό της ασθένειας και τη μείωση των ψεκασμών να γίνεται εβδομαδιαίος έλεγχος μέχρι την άνθηση, να αφαιρούνται και να καταστρέφονται οι μολυσμένοι βλαστοί με πρώιμες προσβολές.

ΦΟΜΟΨΗ

φομοψη

Η κρίσιμη περίοδος για την ασθένεια του ξύλου είναι όταν το αμπέλι βρίσκεται στα πρώτα βλαστικά στάδια (πράσινη κορυφή C – έξοδος φύλλων D).

αμπελι1

Τυχόν βροχοπτώσεις την περίοδο των παραπάνω σταδίων δημιουργούν νέες προσβολές και βοηθούν στην εξάπλωση της ασθένειας.

Λόγω του ότι τα στάδια της πράσινης κορυφής (C) και της εξόδου των φύλλων (D) είναι ευαίσθητα στην ασθένεια θα πρέπει να προστατεύονται με έναν ψεκασμό που είναι καλό να γίνεται ΠΡΙΝ από την βροχή.

Στην περίπτωση που δεν προβλέπονται βροχές να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση ΦΟΜΟΨΗΣ-ΩΙΔΙΟΥ.

Στοιχεία και εικόνες από Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων