Ε.Ε: Αύξηση κατά 50% στις βιολογικές εκτάσεις – Ποιες χώρες ξεχωρίζουν

Αύξηση καταγράφουν στην Ε.Ε. οι εκτάσεις βιολογικής παραγωγής με τη συνολική τους έκταση να ανέρχεται σε 13,8 εκατ. εκτάρια το 2019, που αντιστοιχεί στο 8,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat η συνολική βιολογική έκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 50% μεταξύ 2012 και 2019.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι χώρες με τα μεγαλύτερα μερίδια βιολογικής έκτασης είναι η Αυστρία (25,3% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης), η Εσθονία (22,3%) και η Σουηδία (20,4%), ακολουθούμενη από την Τσεχία και την Ιταλία (και οι δύο 15,2 %), Λετονία (14,8%) και Φινλανδία (13,5%).

Όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ καταγράφουν ποσοστό χαμηλότερο του 11%, με τις μικρότερες αναλογίες να παρατηρούνται στις Κάτω Χώρες (3,7%), την Πολωνία (3,5%), τη Ρουμανία (2,9%), τη Βουλγαρία (2,3%), την Ιρλανδία (1,6%) και Μάλτα (0,5%).

Στη χώρα μας το ποσοστό των βιολογικών εκτάσεων σε σχέση με τη συνολική  χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ανέρχεται σε 10,3%.