εξαγωγες

Ε.Ε: Αύξηση της αξίας εξαγωγών – εισαγωγών γεωργικών προϊόντων παρά την πανδημία

Αύξηση κατά 2% σε σύγκριση με το 2019 κατέγραψε το 2020 ( Ιανουάριος – Νοέμβριος) το εμπορικό πλεόνασμα γεωργικών προϊόντων διατροφής της Ε.Ε. 

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2020, η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην Ε.Ε. ανήλθε σε 168,5 δισ. ευρώ (αύξηση 0,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019), ενώ η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε σε 112,3 δισ. ευρώ (αύξηση 0,4%).

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η Ε.Ε. απολάμβανε πλεόνασμα εμπορίου γεωργικών προϊόντων διατροφής ύψους 56,2 δισ. ευρώ, αύξηση 2% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Η Κίνα παρέμεινε ο κύριος αναπτυξιακός προορισμός για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου σημειώθηκε μείωση στην αξία των ευρωπαϊκών εισαγωγών κατά 500 εκατ. €