αγροτης

ΕΦΚΑ: Παράταση στην προθεσμία καταβολής εισφορών Μαρτίου

Επιβεβλημένη κρίθηκε η παράταση της καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ καθόσον η έκδοση εισφορών Μαρτίου συνδέεται μηχανογραφικά με την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη.

Για τον παραπάνω λόγο παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαρτίου 2018 των αγροτών έως την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018.

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα)