γουρουνι-χοιρος

EFSA: Δημόσια διαβούλευση για την καλή διαβίωση των ζώων

Ανοικτή διαβούλευση που αφορά τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για μια σειρά επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Οι γνωμοδοτήσεις, οι οποίες θα δημοσιευθούν μεταξύ Ιουνίου 2022 και Μαρτίου 2023, ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής της “Από τη φάρμα στο πιρούνι”. Θα καλύπτουν την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά, καθώς και την καλή διαβίωση στη γεωργική εκμετάλλευση συγκεκριμένων ειδών όπως μοσχάρια, κοτόπουλα, χοίρους, αγελάδες κλπ.

Η διαβούλευση διαρκεί έως τις 28 Μαρτίου 2022. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.