κοτες

EFSA: Προτάσεις για τη καλή μεταχείριση των πουλερικών πριν τη σφαγή

Μέτρα για τη καλή διαβίωση των ζώων και ειδικότερα για τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη σφαγή των πουλερικών αλλά και στον έλεγχο των ασθενειών, προτείνει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Η έκθεση που δημοσίευσε η ευρωπαϊκή Αρχή καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία σφαγής από την εκφόρτωση των πουλερικών μέχρι τη σφαγή και καλύπτει περιπτώσεις όπως ο πόνος, η δίψα, η πείνα ή η περιορισμένη μετακίνηση των πουλερικών ενώ προτείνει προληπτικά και διορθωτικά μέτρα.

Η παραπάνω έκθεση επιστημονικών προτάσεων αποτελεί την πρώτη σε μια σειρά ενημερώσεων σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η EFSA θα δημοσιεύσει επιπλέον γνωμοδοτήσεις το 2020 σχετικά με τους χοίρους (Μάρτιο), τα βοοειδή (Ιούνιος) και άλλα είδη (Δεκέμβριος).

Τα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συζητήσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων με στόχο την ευθυγράμμιση των προσεγγίσεων για την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη σφαγή.