αγροδασοπονια

Έγκαιρη τοποθέτηση των εξατμιστήρων για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου παρεμπόδισης συνεύρεσης

Την έγκαιρη τοποθέτηση των εξατμιστήρων σε καλλιέργειες ροδακινιάς στις οποίες οι παραγωγοί θέλουν να εφαρμόσουν τη μέθοδο παρεμπόδισης συνεύρεσης  για την προστασία της παραγωγής από τα έντομα Βλατορύκτη, Ανάρσιας και Φυλλοδέτη, συνιστά το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονικής.

Η μέθοδος αυτή, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, επιδεικνύει καλύτερα αποτελέσματα σε μεγάλους οπωρώνες ενώ σε περίπτωση που εφαρμοστεί σε μικρούς οπωρώνες είναι πιθανό να χρειαστούν επιπρόσθετες επεμβάσεις με εντομοκτόνα.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυξάνεται εάν εφαρμοστεί επί σειρά συνεχόμενων ετών, σε μεγάλους και απομονωμένους οπωρώνες, με χαμηλούς έως μέτριους πληθυσμούς του εντόμου, σε δέντρα ομοιόμορφου μεγέθους και μέτριου ύψους.

Σύμφωνα με το δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων θα πρέπει να δίνεται προσοχή στις άκρες (σύνορα), σε κοντινούς εγκαταλειμμένους οπωρώνες και να αποφεύγεται η εφαρμογή της μεθόδου σε απότομες πλαγιές. Οι τέσσερις ακριανές σειρές μπορούν να δεχτούν πίεση από έντομα γειτονικών οπωρώνων.

Το παρακάτω βίντεο αναλύει τη μέθοδο παρεμπόδισης συνεύρεσης