Χρήμα

Εγκρίθηκε ποσό 500.000 € για πληρωμές Νέων Γεωργών του Μέτρου 112

Τη διάθεση πίστωσης 500.000 € για ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007 – 2013 ενέκρινε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το παραπάνω ποσό θα χρησιμοποιηθεί από την Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδος για πληρωμές δικαιούχων Νέων Γεωργών που είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο Μέτρο Νέων Γεωργών (Μέτρο 112) του ΠΑΑ 2007 – 2013 και έχουν καταθέσει αιτήσεις πληρωμής.