Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αμεσότερη και πληρέστερη ενημέρωση...

Υπολογίστε την ειδική ασφαλιστική εισφορά σας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αμεσότερη και πληρέστερη ενημέρωση ο ΕΛΓΑ δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να υπολογίζουν ηλεκτρονικά την ειδική ασφαλιστική εισφορά που πρέπει να καταβάλλουν για το έτος 2013.

Η ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΓΑ (www.elga.gr) με την επιλογή Online Υπολογισμός Εισφοράς 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επιλέξουν το Νομό, την καλλιέργεια του αγροτεμαχίου και να εισάγουν τα στρέμματα για το φυτικό κεφάλαιο και το είδος και τον αριθμό των ζώων για το ζωικό κεφάλαιο. Αν έχουν περισσότερα από τρία αγροτεμάχια/ εκτροφές με τα + και – της τελευταίας στήλης μπορούν να τα προσθέσουν ή να τα αφαιρέσουν και τέλος να πατήσουν «Υπολογισμός» προκειμένου να έχουν έναν ενδεικτικό υπολογισμό της εισφοράς τους.