επιτροπη-εε-ευρωπη

Συμμετοχή στο Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων στον τομέα των αγροτικών προϊόντων

Ο Οργανισμός Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτίθεται να δημιουργήσει ένα «Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» για την υποστήριξη των καθηκόντων του στον τομέα της προώθησης αγροτικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα αυτά αφορούν την παροχή βοήθειας κατά την αξιολόγηση προτάσεων ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που θα υποβάλλονται μία φορά το χρόνο, κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014.

Οι προτάσεις ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων περιλαμβάνουν ενέργειες όπως, επικοινωνιακή στρατηγική, έρευνα αγοράς, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων, προώθηση προϊόντος σε σημεία πώλησης, δραστηριότητες κοινωνικής δικτύωσης κλπ, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στην εσωτερική αγορά ή σε τρίτες χώρες.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά εφόσον πρώτα συμβουλευτούν την πρόσκληση που υπάρχει εδώ.

Η πρόσκληση ισχύει από 24/09/2015 και θα παραμείνει ανοιχτή για πέντε χρόνια. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται εκτός από τους τελευταίους τρεις μήνες.

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα μπαίνουν στο «Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» το οποίο θα χρησιμοποιείται από την Επιτροπή για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων εδώ.