κρασι

Εισαγωγές λιγότερων αλλά ακριβότερων οίνων

Η επεξεργασία των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για τις εισαγωγές οίνων στην Ελλάδα τα έτη 2016 και 2017 από την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) έδειξε ότι μειώθηκαν  οι εισαγωγές αλλά αυξήθηκε το ποσοστό των ακριβότερων οίνων.

Συγκεκριμένα, η πρώτη εικόνα σε γενικό επίπεδο, δείχνει ποιοτική μεταβολή των εισαγωγών οίνων στην χώρα μας από το 2016 σε σύγκριση με το 2017, αφού αυξάνεται η συνολική αξία εισαγωγών κατά 8,15%, ενώ ταυτόχρονα ο εισαγόμενος όγκος μειώνεται κατά 18,68% γεγονός που σημαίνει εισαγωγή λιγότερων, αλλά ακριβότερων οίνων.

Κατηγορίες εισαγόμενων οίνων

Η πρώτη και σημαντικότερη κατηγορία εισαγόμενων οίνων για το 2017 αφορά τους οίνους με Π.Ο.Π.

Η αξία των εισαγόμενων Π.Ο.Π. οίνων καταλαμβάνει το 2017 το 68,26% ! της συνολικής αξίας εισαγωγών (2016: 64,87%) ο εισαγόμενος όγκος παραμένει σχεδόν σταθερός σε σχέση με το 2016 , η αξία όμως το 2017 αυξάνεται κατά 13,81%.

Η μέση τιμή εισαγόμενων Π.ΟΠ. οίνων ανέρχεται σε 4,65 €/Kg (2016: 3,88 €/kg), τιμή που παραπέμπει στην εισαγωγή εμφιαλωμένων οίνων.

Η κατηγορία των Π.Γ.Ε. οίνων καταλαμβάνει το 5,18% τα συνολικής αξίας εισαγωγών το 2017 (2016: 5,24%), χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή στους όγκους μεταξύ 2016 και 2017 η μέση τιμή τους ανέρχεται στα 2,45 €/kg τo 2017, ενώ παρουσιάζουν αυξητική τάση σε σχέση με το 2016 (+ 6,9%), ως προς την αξία.

Με μικρές διαφορές όμοια με τους οίνους με Π.Γ.Ε. είναι και η εικόνα των εισαγόμενων ποικιλιακών οίνων. Καταλαμβάνουν το 4,82% της συνολικής αξίας εισαγωγών ( 2016: 1,43%) με μέση τιμή τα 2,02 €/kg το 2017, ενώ καταγράφουν μείωση στην αξία σε σύγκριση με το 2016 κατά 3,21%.

Η μεγάλη κατηγορία εισαγόμενων οίνων μετά τους οίνους ΠΟΠ είναι αυτή των «Άλλων Οίνων» δηλαδή των οίνων χωρίς Γ.Ε. και ποικιλία.

Οι «Άλλοι Οίνοι» αντιπροσωπεύουν το 16,50% (2016: 20,35%) της συνολικής αξίας εισαγωγών, το 35,03% όμως των όγκων το 2017 με μέση τιμή τα 1,03 €/kg (2016: 0,71 €/g), τιμή που παραπέμπει στην εισαγωγή χύμα οίων.

Εξίσου σημαντική κατηγορία αποτελεί και αυτή των εισαγόμενων γλευκών, που αντιπροσωπεύει το 5,24% της συνολικής αξίας (2016: 4,14%) το 23,06% των εισαγόμενων όγκων (2016: 15,75%) με μέση τιμή τα 0,50€/kg και με σημαντική αύξηση της αξίας μεταξύ 2016 και 2017 (+36,22%)

Οι σημαντικότερες χώρες εισαγωγής οίνων στην Ελλάδα

Ο κύριος όγκος και αξία εισαγωγών οίνων στην Ελλάδα πραγματοποιείται από δύο μεγάλες χώρες της Ε.Ε. την Γαλλία και την Ιταλία, οι οποίες εξάγουν προς τη χώρα μας το 75,57% των εισαγωγών της ως προς την αξία και το 77,68% ως προς τον όγκο. Βέβαια τα χαρακτηριστικά του εισαγόμενου οίνου είναι διαμετρικά αντίθετα, αφού από την Γαλλία εισάγονται premium προϊόντα ενώ από την Ιταλία κατά κύριο λόγο εισάγονται χύμα οίνοι και γλεύκη.

Αναλυτικά:

Γαλλία

Ο κύριος όγκος εισαγωγών από τη Γαλλία ( 38,34% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών) αφορά ΠΟΠ οίνους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 89,23% της αξίας εισαγωγών από τη χώρα αυτή (2016: 90,25%) με υψηλότατη μέση τιμή τα 15,84% €/kg (2016: 90,25%) . Βέβαια ο κύριος όγκος των εισαγόμενων ΠΟΠ οίνων αφορά τους αφρώδεις οίνους και ειδικότερα την Champagne, αλλά και τους premium Π.Ο.Π. οίνους των σημαντικών terroir της Γαλλίας, όπως Bordeaux, Bourgogne κ.λ.π

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οίνου αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι οι υψηλές μέσες τιμές εισαγωγής. Οι οίνοι με Π.Γ.Ε. εισάγονται με μέση τιμή τα 3,95 €/kg (2016: 3,54 €/kg), οι Ποικιλιακοί οίνοι με 6,55 €/kg  οι επιτραπέζιοι οίνοι με 3,63 €/kg (2016: 2,80 €/kg).

Ιταλία

Το προφίλ των εισαγωγών από την Ιταλία παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο και μόνο επειδή εισάγονται μεγάλοι όγκοι και αξίες σε χύμα μορφή οίνων.

Στην κατηγορία «Άλλοι Οίνοι» δηλαδή οίνοι χωρίς Γ.Ε. και Ποικιλία, συγκαταλέγονται οι εισαγωγές χύμα οίνων οι οποiοι αντιπροσωπεύουν το 20,37% των συνολικών εισαγωγών από Ιταλία (2016: 27,29%) με μέση τιμή τα 0,71 €/kg (2016: 0,59 €/kg). Ως προς τον όγκο οι εισαγωγές χύμα αντιπροσωπεύουν το 34,24% (2016: 48,42%) των εισαγωγών από Ιταλία.

Στην ίδια λογική τα εισαγόμενα γλεύκη από Ιταλία αντιπροσωπεύουν το 11,67% των εισαγωγών από τη χώρα αυτή (2016: 27,29%) σε αξία, το 30,59% ως προς τον όγκο (2016: 15,67%) με μέση τιμή εισαγωγής τα 0,44 €/Kg (2016:0,34 €/kg).

Το ζητούμενο για τις εισαγωγές από Ιταλία είναι η σήμανση με την οποία διακινούνται εντός της ελληνικής αγοράς.

Τέλος τρίτη κατηγορία εισαγόμενων ιταλικών οίνων κατατάσσεται η κατηγορία των οίνων με Π.Ο.Π., που αντιπροσωπεύουν το 57,64% (2016: 45,51%) των εισαγωγών ιταλικών οίνων με μέση τιμή τα 2,13 €/kg (2016: 1,45 €/kg).

Και στην περίπτωση της Ιταλίας, προξενεί εντύπωση η χαμηλή και άκρως ανταγωνιστική τιμή των παραγόμενων οίνων, της χώρας αυτής.