αγροτης1

Είσαι μικροκαλλιεργητής; Απαλλάξου από τους ελέγχους

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δείτε αν είστε ενταγμένοι στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών ΕΔΩ

Καταρχήν, ποιος θεωρείται μικροκαλλιεργητής:

1. Αυτός που συμμετέχει στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης το 2015 (είτε με ιδιόκτητα, είτε με μισθωμένα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης). Η κατοχή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών ΚΑΙ

2. Το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται, να μην υπερβαίνει το ποσό των 1.250 €.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε παραγωγό υπολογίζονται αθροιστικά ΟΛΕΣ οι άμεσες ενισχύσεις που δικαιούται και οι οποίες είναι:

  • η βασική ενίσχυση
  • η πράσινη ενίσχυση

ΚΑΙ οι προαιρετικές ενισχύσεις τις οποίες έχει αιτηθεί όπως:

  • η ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας
  • οι συνδεδεμένες ενισχύσεις
  • η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι

Το άθροισμα των ποσών των παραπάνω ενισχύσεων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1250 €.

ΔΕΝ υπολογίζονται  οι ενισχύσεις για μέτρα στήριξης των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και οι ενισχύσεις που προορίζονται για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΛΟΙ όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών για το έτος 2015. Η ένταξη γίνεται μόνο το 2015.

Δε μεταβιβάζεται η ιδιότητα του μικρού καλλιεργητή

Ο μικρός καλλιεργητής μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, χωρίς όμως να μπορεί να μεταβιβάσει και την ιδιότητα του μικρού καλλιεργητή. Μόνο σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς μπορεί να ενταχθεί ο κληρονόμος στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, με την προϋπόθεση ότι κληρονομεί το σύνολο των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από μικρό καλλιεργητή.

Απαλλαγή από ελέγχους

Οι μικροί καλλιεργητές εξαιρούνται από τους ελέγχους και τις κυρώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης καθώς και από τις δεσμεύσεις της πράσινης ενίσχυσης, ανεξαρτήτως του αριθμού των εκταρίων που δηλώνουν.

Ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα επιτόπιων ελέγχων σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης και της πράσινης ενίσχυσης

Το τίμημα της μη έγκαιρης απένταξης

Όπως προαναφέραμε οι μικροί καλλιεργητές δύνανται να λάβουν ετησίως άμεσες ενισχύσεις ως το ποσό των 1.250 €.

Έτσι, σε περίπτωση που:

  • τα επόμενα χρόνια η αξία των δικαιωμάτων τους, λόγω σύγκλισης, αυξηθεί και το ποσό που δικαιούνται να λάβουν υπερβαίνει τα 1.250 € ή
  • μεγαλώσουν την εκμετάλλευσή τους και επιθυμούν να λάβουν επιπλέον άμεσες ενισχύσεις είτε ως αποδέκτες μεταβίβασης δικαιωμάτων είτε ως δικαιούχοι συνδεδεμένων ενισχύσεων

οι γεωργοί αυτοί δεν μπορούν να λάβουν τις επιπλέον των 1.250 € ενισχύσεις, εφόσον συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών.

Για να λάβουν τις επιπλέον ενισχύσεις, θα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα την απένταξή τους από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών.

Πως μπορώ να απενταχθώ από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών

Τις επόμενες ημέρες οι γεωργοί θα ενημερωθούν για τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνται το 2015. Ο κατ’ εκτίμηση υπολογισμός ανακοινώνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες ενημέρωσης των γεωργών για την ένταξή τους ή όχι στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών και για την περίπτωση που επιθυμούν την απένταξη τους το ίδιο έτος.

Όσοι γεωργοί λοιπόν εκτιμάται ότι δικαιούνται να λάβουν ποσό μικρότερο ή ίσο των 1.250 € εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών ΑΛΛΑ παράλληλα έχουν δικαίωμα απένταξης ήδη από το 2015.

Για την απένταξη από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών οι γεωργοί υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής εφαρμογής. Η αίτηση απένταξης υποβάλλεται στην σχετική σχετική διαδικτυακή εφαρμογή είτε από τον ίδιο τον γεωργό (αίτηση οnline) είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (Φορέας Α’ βαθμού ή Β’ βαθμού) της επιλογής του, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί για την γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της γεωργικής του εκμετάλλευσης.

Προκειμένου να υποβληθεί η αίτησης απένταξης στην εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση προσωπικού λογαριασμού. Οι χρήστες, για τους οποίους έχει ήδη ενεργοποιηθεί λογαριασμός Υποβολής ΕΑΕ2015 ή ΜΔΒΕ 2015, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο κωδικό.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης απένταξης από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών για το έτος ενίσχυσης 2015 ορίζεται η Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015.

Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος απένταξης, ο γεωργός παραμένει ενταγμένος στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών και έχει την δυνατότητα να απενταχθεί σε επόμενο έτος αιτήσεων, αρχής γινομένης από το 2016.

6 απλά βήματα για να υποβάλλετε μόνοι σας την αίτηση απένταξης

internet

1. Είσοδο στη διαδικτυακή εφαρμογή

2. Καταχορύστε τον ΑΦΜ σας. Εμφανίζονται αυτόματα τα προσωπικά σας στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ταχ. Δ/νση και τηλέφωνο, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2015)

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την υποβολή της αίτησης απένταξης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο ενδιαφερόμενος επιλέγει “οριστικοποίηση”. Με την επιλογή “οριστικοποίηση”, η αίτηση αυτόματα λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και δεν είναι δυνατή πλέον η αναίρεση της.

4. Εκτυπώστε την οριστικοποιημένη αίτηση απένταξης

5. Υπογράψτε την οριστικοποιημένη αίτηση απένταξης (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής),

6. Σκανάρετε την οριστικοποιημένη και υπογεγραμμένη αίτηση απένταξης (πρωτότυπη αίτηση) και επισυνάπτε την στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Βρείτε την ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.