γαλα

Εισήγηση για την επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις – αγοραστές γάλακτος από τον ΕΛΓΟ

Εισήγηση για την επιβολή προστίμων που αφορούν επιχειρήσεις – αγοραστές γάλακτος διαβίβασε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Συγκεκριμένα αφορά τη διαβίβαση:

  • εισήγησης επιβολής προστίμων σε 25 επιχειρήσεις -αγοραστές γάλακτος, οι οποίες δεν δήλωσαν ως όφειλαν,  το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 στοιχεία εισκομίσεων αγελαδινού, πρόβειου ή/ και γίδινου γάλακτος κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018.
  • εκθέσεων  ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε δύο επιχειρήσεις – αγοραστές γάλακτος  για τις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 175180/15-07-2011, όπως απόκρυψη στοιχείων, αδιαφάνεια στην χρήση πρώτων υλών, ελλιπής ιχνηλασιμότητα και συνεχής παρακώλυση των ελέγχων.