Εκδήλωση: Αγροοικολογία, για τη μετάβαση προς μια πραγματικά βιώσιμη γεωργία

4 Φεβρουαρίου 2018 – Η Αγροοικολογία αποτελεί μια ανερχόμενη έννοια στο χώρο της γεωργικής επιστήμης. Η προσέγγιση της εστιάζει στην εφαρμογή οικολογικών αρχών για το σχεδιασμό και διαχείριση πραγματικά αειφόρων συστημάτων παραγωγής τροφίμων, ενώ περιλαμβάνει και μια αντίστοιχη κοινωνικο-οικονομική πρόταση. Συμπεριλαμβάνει αρχές και πρακτικές που προσφέρουν εναλλακτικές δομές στο κυρίαρχο πρότυπο της εντατικής, βιομηχανοποιημένης γεωργίας, όπως η βιολογική γεωργία, η γεωργία χαμηλών εισροών, η αγροδασολογία, η αεικαλλιέργεια (περμακουλτούρα) κ.α.

To Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος συμμετέχει στην Έκθεση AGROTICA 2018 και διοργανώνει την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, στις 14:00, στο Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Γερμανός”, αίθουσα D εκδήλωση με θέμα:

Αγροοικολογία, για τη μετάβαση προς μια πραγματικά βιώσιμη γεωργία

Ομιλίες:

  • Αγροοικολογία και αειφόρα συστήματα παραγωγής τροφίμων, Β. Γκισάκης, Δρ. γεωπόνος-ερευνητής
  • Η σημασία της Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Χ. Βακάλη, Δρ. γεωπόνος-βιοκαλλιεργήτρια
  • Η Βιολογική Γεωργία ως κομμάτι του Αγροοικολογικού παραδείγματος, Π. Παπαδόπουλος, γεωπόνος
  • Μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής Aγροοικολογικών πρακτικών διαχείρισης, Κ. Παπάζογλου, γεωπόνος

To Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προοπτική και ανάδειξη της Αγροοικολογίας ως επιστήμη, πρακτική και κίνημα. Σκοπός του είναι η δικτύωση ερευνητών / εκπαιδευτών, κυρίως γεωτεχνικών, για την πληροφόρηση και ανταλλαγή γνώσης & έρευνας, στοχεύοντας στην εξοικείωση με τις αρχές και πλαίσιο της Αγροοικολογίας στην Ελλάδα.