Βιολογικά

Εκδήλωση για την έρευνα και καινοτομία στη Βιολογική Γεωργία

3 – 4 Δεκεμβρίου 2019 – Η ετήσια εκδήλωση «Organic Innovation Days» στην οποία συναντώνται όλοι οι εταίροι από τον τομέα της βιολογικής γεωργίας, ιδιώτες, ερευνητές, μεμονωμένοι αγρότες αλλά και αγροτικοί οργανισμοί και εκπρόσωποι από ευρωπαϊκούς θεσμούς θα πραγματοποιηθεί στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες.

Την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αγροτικής Καινοτομίας με τελετή βράβευσης καινοτόμων έργων στον αγροτικό χώρο.

Κατά τη δεύτερη ημέρα θα αναπτυχθεί διάλογος μεταξύ εκπροσώπων υψηλού επιπέδου των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών μελών. Επιπλέον θα ανακοινωθεί η νέα Στρατηγική για την Έρευνα και την Καινοτομία για τη βιολογική γεωργία και την αγρο-οικολογία.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και εγγραφή στην εκδήλωση εδώ