Ορνιθολογικη

Εκδρομή στον Αμβρακικό

30 Ιανουαρίου 2015 – Μια εκδρομή στο πλέον σημαντικό σύστημα υγροτόπων της Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία το Σάββατο 30 Ιανουαρίου και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015 στον Αμβρακικό.

Η εκδρομή θα γίνει στο βόρειο τμήμα του Αμβρακικού, στην ευρύτερη περιοχή που σχηματίζεται από τα δέλτα των ποταμών Λούρου και Άραχθου. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο σύστημα υγροτόπων διεθνούς σημασίας, που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar ήδη από το 1972, ενώ έχει ενταχθεί και στο δίκτυο «Φύση 2000». Αποτελείται από υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αμμώδεις λουρονησίδες, αλμυρόβαλτους, καλαμώνες, υγρολίβαδα, λασποτόπια και άλλα οικοσυστήματα. Οι λιμνοθάλασσες χρησιμοποιούνται και ως ιχθυοτροφεία. Τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 254 είδη πoυλιών, από τα οποία 78 είδη τα συναντάμε καθόλη τη διάρκεια του έτους. Από τα πουλιά της περιοχής, 126 είδη αναφέρονται ως απειλούμενα και προστατευόμενα στην Ε.Ε., ενώ 6 είδη απειλούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα παγκοσμίως απειλούμενα είδη είναι ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), ο Ήταυρος (Botaurus stellaris), ο Στικταετός (Aquila clanga), ο Κραυγαετός (Aquila pomarina) και η Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus).

Οι συμμετέχοντες θα μείνουν στην Κορωνησία, θα επισκεφθούν τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού στη Σαλαώρα και το ΚΠΕ Αράχθου στην Κόπραινα, κάνοντας παρατήρηση πουλιών στις λιμνοθάλασσες της Ροδιάς, στη Λογαρού και σε Τσουκαλιό- Αυλερή, στο Πλαματερό – εκβολές Αράχθου και Βωβού ποταμού, από τον Φάρο της Κόπραινας και σε άλλα επιλεγμένα σημεία.

Με τη βοήθεια έμπειρων παρατηρητών-μελών της Ορνιθολογικής θα παρατηρηθούν όλα τα είδη που διαχειμάζουν αυτήν την περίοδο:

– Στο Τσουκαλιό θα δούμε πάπιες (Κιρκίρια, Σφυριχτάρια, Καπακλήδες, Ψαλίδες) και βουτηχτάρια (κυρίως Σκουφοβουτηχτάρια και Μαυροβουτηχτάρια), Βαρβάρες και βέβαια Αργυροπελεκάνους. Κοιτώντας προς τη θάλασσα μπορούμε να παρατηρήσουμε ασυνήθιστα είδη όπως τα Λαμπροβούτια και οι Θαλασσοπρίστες, αλλά και Ρινοδέλφινα!
– Η περιοχή γύρω από τη λιμνοθάλασσα της Ροδιάς και το Μαυροβούνι προσφέρονται για την παρατήρηση αρπακτικών: Στικταετός, πιθανώς Βασιλαετός, Γερακίνα, Καλαμόκιρκος, Χειμωνόκιρκος και γεράκια (Βραχοκιρκίνεζο, Νανογέρακο, Πετρίτης), που αναζητούν την τροφή τους στους υγροτόπους και στους καλαμώνες. Μπορούμε να δούμε χιλιάδες πάπιες και φαλαρίδες, ενώ το καλοκαίρι η λιμνοθάλασσα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία ερωδιών στην Ελλάδα!
– Στο Πλαματερό- εκβολές Αράχθου θα παρατηρήσουμε, εκτός από τα προηγούμενα, πλήθος παρυδάτιων (Λασποσκαλίδρες, Νανοσκαλίδρες, Θαλασσοσφυριχτές, Βροχοπούλια, Μπεκατσίνια, διάφορα είδη τρύγγες), Καλημάνες και πιθανόν Ψαραετό και Γελαδάρη.

Η μετακίνηση θα γίνει με πούλμαν και η αναχώρηση θα είναι από την πλατεία Ομονοίας στις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής 30/1/2015.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 8227937, εσωτ. 106, ή στο κινητό 6974 510976.