μελισσοκομια

Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων μέσω της Δράσης 1.3 του Προγράμματος Μελισσοκομίας

Η Δράση 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» ανήκει στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-2018.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα διεξαχθούν εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας έως τις 30 Ιουνίου 2018. Κάθε εκπαίδευση θα έχει διάρκεια έως τρεις ημέρες.

Η επιλογή των τόπων διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων γίνεται με γνώμονα την εμπειρία των προηγούμενων ετών υλοποίησης της Δράσης και έχει στόχο την κάλυψη όλης της χώρας. Λαμβάνεται υπόψη:

 • το μελισσοκομικό ενδιαφέρον,
 • ο αριθμός των μελισσοκόμων καθώς και
 • οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Οι θεματικές ενότητες των εκπαιδεύσεων μπορεί να είναι οι εξής:

 • Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου
 • Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του
 • Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
 • Μελισσοκομικά φυτά
 • Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης
 • Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
 • Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
 • Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων
 • Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)
 • Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
 • Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ καλλυντικά,
  προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ)
 • Εθνική και κοινοτική νομοθεσία – Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας
  των προϊόντων μελισσοκομίας – Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο

Ειδικά, για το μελισσοκομικό έτος 2018, προκειμένου να επισημανθεί η προστιθέμενη αξία που ενσωματώνεται στο τελικό προϊόν με την τυποποίηση και σήμανση, είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση στην θεματική ενότητα «Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων» σε κάθε επιλέξιμη περιοχή.