ελγο-δημητρα

Εκπαίδευση νέων γεωργών στους Δήμους Δράμας και Κ. Νευροκοπίου

Ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα τα προγράμματα κατάρτισης (150 ωρών) των νέων γεωργών που είχαν ενταχθεί στην 1η και 2η Προκήρυξη του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

Συγκεκριμένα, για  δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης έτους 2016 τα Προγράμματα Κατάρτισης αφορούν τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας ενώ για τους δικαιούχους της 2ης Προκήρυξης έτους 2018 τις  Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν στους Δήμους Δράμας και Κ. Νευροκοπίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο καθώς επίσης και οι ενδιαφερόμενοι φορείς με πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, στο Δ. Κ. Νευροκοπίου, να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας εντός 10 ημερών.