Εκπαιδευτική δράση: Υπαίθρια καλλιέργεια και συλλογή αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών

2 Ιουνίου 2018 – Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ανακοίνωσε την έναρξη ειδικής εκπαιδευτικής δράσης για παραμεθόριες περιοχές της χώρας διάρκειας περίπου 30 ωρών με τη συνεργασία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο:

« Υπαίθρια καλλιέργεια και συλλογή αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών»

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέες και νέοι, ηλικίας 24 έως και 40 ετών, άνεργοι και εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Φλώρινας ή όμορων Νομών.

Η έναρξη της ειδικής εκπαιδευτικής δράσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, στη Φλώρινα και θα συμμετέχουν 20 άτομα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως και 24 Μαΐου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kthanopoulos@minedu.gov.gr.

Κατά τη συμπλήρωση των θέσεων συμμετοχής θα δοθεί προτεραιότητα στις/στους ανέργους νέες/ νέους.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ενδιαφερομένων νέων υπερβαίνει τον αριθμό των προβλεπομένων θέσεων θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 210-3442492, 210-3442491, 210-3442491

Πρόγραμμα

Αίτηση συμμετοχής